Faktafel i Sydsvenskan om transportutsläpp i Lund

Lunds kommun har i sommar beslutat om höga ambitioner i klimatarbetet: Koldioxidutsläppen från trafiken ska minska med 90% till 2030. Starka klimatmål är viktiga både för att bidra till momentum i världens klimatomställning och för att driva på lokal innovation som bidrar till arbetstillfällen och skattepengar på längre sikt. Vi i Lunds kommun har goda förutsättningar för klimatarbete – starkt kunskapsunderlag från universitetet, en miljömedveten befolkning och inte minst goda ekonomiska förutsättningar. Vi har en möjlighet att ta en tätposition i klimatkampen.

Men man kan inte bara ha mål – man måste nå dem också! Och då krävs en politik som leder dit. När Sydsvenskan den 11:e juni skrev om hur Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) och oppositionen (MP, S, V, Fi) såg på de nya miljömålen framträdde en teknikoptimistisk bild hos den borgerliga Lundakvintetten som var så naiv att man inte kan annat än kalla det grava felaktigheter. Camilla Neptune (L) sa angående klimatneutralitet 2030 att ”Vem vet, om några år sitter det kanske kolinfångare på varje hustak.” Men teknikutveckling tar tid och behöver gå hand i hand med marknaden. Att genombrott inom koldioxidinfångning skulle ske och dessutom få så stort genomslag som Neptune beskriver innan 2030 är inte möjligt. 

Än värre blir det när det kommer till transportpolitik. Lundakvintetten står fast vid att biltrafiken inte behöver minska till 2030 för att utsläppen från trafiken ska minska med 90%, vilket Sydsvenskan okritiskt publicerar. Detta trots att inte ens Bil Swedens mest optimistiska elektrifieringsscenario, tillsammans med Riksdagens mycket optimistiska reduktionsplikt når dit – ett scenario som bygger på att Sverige får en oproportionerligt stor del av både världens elbilar och biodrivmedel; därmed får resten av världen svårare att nå sina klimatmål. För att inte tala om att användningen av biobränslen är starkt ifrågasatt eftersom skogar i större utsträckning behöver stå kvar och bli kolsänkor.

Och detta scenario är inte det enda som visar på behovet av trafikminskning – Trafikverket liksom forskningsinstitutet IVL har i flera år sagt att detta är nödvändigt för att ens nå det nationella målet om en 70-procentig utsläppsminskning. För den som vill gräva in sig i detaljer har jag anpassat scenarier från forskningsrapporter till utsläppssiffror i Lund. Sammanfattningsvis ser man att trafiken måste minska kraftigt – t.ex. vid snabb elektrifiering nås målet om biltrafik minskar med 35%, lastbilstrafik med 50% och flygtrafik med 90%. Vid långsam elektrifiering behöver biltrafiken minska med hela 60%.

Vi måste alltså ta fram politik för trafikminskning. Att biltrafiken ska öka är ingen naturlag – om inte annat har coronapandemin har visat att det går att ställa om våra resmönster. Och när vi är vaccinerade har kollektivtrafiken potential att ersätta än fler bilresor. Men första steget är att sluta låtsas att elektrifiering löser våra problem. Granskande journalistik måste se igenom dimridåer som bygger på detta och istället kolla upp fakta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s