Sydsvenskan publicerar grava faktafel om transportutsläpp i Lund

Lunds kommun har glädjande nog i sommar beslutat om höga ambitioner i klimatarbetet: Koldioxidutsläppen från trafiken ska minska med 90% till 2030. Lunds kommun har ytterligt goda förutsättningar för klimatarbete – starkt kunskapsunderlag från universitetet, en miljömedveten befolkning och inte minst goda ekonomiska förutsättningar. Lund har därför möjlighet att ta en tätposition i klimatkampen. Starka klimatmål är viktiga både för att bidra till momentum i världens klimatomställning och för att driva på lokal innovation som bidrar till arbetstillfällen och skattepengar på längre sikt.

Men man kan inte bara ha mål – man måste nå dem också! Och då krävs en politik som leder dit. När Sydsvenskan den 11:e juni skrev om hur Lundakvintetten (L, M, FNL, C, KD) och oppositionen (MP, S, V, Fi) såg på de nya miljömålen framträdde en teknikoptimistisk bild hos den borgerliga Lundakvintetten som var så naiv att man inte kan annat än kalla det grava felaktigheter. Camilla Neptune (L) sa angående klimatneutralitet 2030 att ”Vem vet, om några år sitter det kanske kolinfångare på varje hustak.” Men teknikutveckling tar tid och behöver gå hand i hand med marknaden. Att genombrott inom koldioxidinfångning skulle ske och dessutom få så stort genomslag som Neptune beskriver innan 2030 är inte möjligt. 

Än värre blir det när det kommer till transportpolitik. Lundakvintetten står fast vid att biltrafiken inte behöver minska till 2030 för att utsläppen från trafiken ska minska med 90%, vilket Sydsvenskan okritiskt publicerar. Detta trots att inte ens Bil Swedens mest optimistiska elektrifieringsscenario, tillsammans med Riksdagens mycket optimistiska reduktionsplikt når dit – ett scenario som bygger på att Sverige får en oproportionerligt stor del av både världens elbilar och biodrivmedel; därmed får resten av världen svårare att nå sina klimatmål. För att inte tala om att användningen av biobränslen är starkt ifrågasatt eftersom skogar i större utsträckning behöver stå kvar och bli kolsänkor.

Och detta scenario är inte det enda som visar på behovet av trafikminskning – Trafikverket liksom forskningsinstitutet IVL har i flera år sagt att detta är nödvändigt för att ens nå det nationella målet om en 70-procentig utsläppsminskning. För den som vill gräva in sig i detaljer har jag anpassat scenarier från forskningsrapporter till utsläppssiffror i Lund. Sammanfattningsvis ser man att trafiken måste minska kraftigt – t.ex. vid snabb elektrifiering nås målet om biltrafik minskar med 35%, lastbilstrafik med 50% och flygtrafik med 90%. Vid långsam elektrifiering behöver biltrafiken minska med hela 60%.

Vi måste alltså ta fram politik för trafikminskning. Att biltrafiken ska öka är ingen naturlag – om inte annat har coronapandemin har visat att det går att ställa om våra resmönster. Och när vi är vaccinerade har kollektivtrafiken potential att ersätta än fler bilresor. Men första steget är att sluta låtsas att elektrifiering löser våra problem. Granskande journalistik måste se igenom dimridåer som bygger på detta och istället kolla upp fakta.

Klimataktion ”Blåa brev”

I lördags debuterade jag som klimataktivist – ganska passivt just då eftersom jag var hemma med förkylning – men det har varit nervösa förberedelser ett tag. Väl i lördags var det tolv andra som fick göra jobbet: att dela ut ”handskrivna” blåa brev till Lundaborna.

Lundaborna har fått flera sådana brev tidigare, och avsändaren brukar vara Philip Sandberg. Han brukar skriva om hans politiska tankar och hur framgångsrikt hans parti varit. Även denna gången var flera av meningarna Sandbergs politik, tagna från debatten kring utbyggnaden av E22 i Lund. Men däremellan hade vi lagt till allvarliga klimatkonsekvenser.

Början på brevet lyder såhär:

”Än en gång har Lunds klimatpolitiska råd uppmanat oss politiker att stoppa utbyggnaden av E22 i Lund. Tyvärr måste vi än en gång bortse från klimatforskarnas önskan om att vår civilisation ska överleva det här århundradet: utbyggnaden är nödvändig för att förhindra företagsflykt från Ideon, Medicon Village och Mobile Heights Center.”

I vår diskussion kring utformningen av brevet har vi funderat mycket på om man vågar skriva att civilisationen är hotad, och att den är det inom relativt kort tid.

En rädsla är har varit att man inte blir seröst tagen med en sådan mening. Jag har ändå stått fast vid att det är viktigt att ha med eftersom civilisationens kollaps ofta tas upp i klimatkretsar (t.ex. https://www.resilience.org/stories/2020-06-08/collapse-of-civilisation-is-the-most-likely-outcome-top-climate-scientists/), men väldigt sällan når utanför på grund av denna rädsla att inte bli tagen på allvar. Det blir ett Moment 22. Och om vi inte vågar prata om klimatförändringarnas riktigt farliga konsekvenser, hur kan vi då förvänta oss att de som inte känner till dem ska känna samma känsla av kris i klimatfrågan? 

En annan aspekt av att ta upp krig och civilisationskollaps är risken att sprida klimatångest. Men att förtiga något som ”alla” redan vet ger också ångest. Och mycket ångest skapas av att det görs så lite i klimatfrågan – kan vi bidra till mer handling har vi troligtvis minskat någras klimatångest. (Har du själv stark klimatångest – sök hjälp, det finns många strategier för att må bättre!)

Resten av brevet ser du på bilden, texten är även inklippt längst ner. Vill du ha ett fysiskt exemplar – kontakta mig!

Fantastiskt roligt att vi tog det hela vägen från galen idé till utdelning, och den som ska ha den största äran för det är Arvid Gudmundsson. Utan alla som varit med och delat ut eller stöttat hade det heller inte blivit något, särskilt viktiga var såklart Lunds Fältbiologer och Fridays for Future i Lund – och XR som jag tyvärr inte fick med som avsändare i trycket.

Brevet

”Än en gång har Lunds klimatpolitiska råd uppmanat oss politiker i Lund att stoppa den planerade utbyggnaden av E22. Tyvärr måste vi än en gång bortse från klimatforskarnas önskan om att vår civilisation ska överleva det här århundradet: utbyggnaden är nödvändig för att förhindra företagsflykt från Ideon, Medicon Village och Mobile Heights Center. Vi måste ha respekt för de som har svårt att få ihop livspusslet, eller har ett arbete som kräver att man ibland kör till och från jobbet. Då kan vi inte ta hänsyn till att våra barn vill kunna leva i ett klimat där det är möjligt att försörja mänskligheten med mat och vatten. Krig om knappa mat- och vattenresurser om några decennier är inte något vi kan ta hänsyn till idag. I Lund är vi stolta över vårt miljöarbete och vi har högt uppsatta klimatmål. Till 2030 ska Lund ha minskat utsläppen med 80% från 1990-års nivå. Det är ett mål som knappast går att uppnå om biltrafiken i kommunen ökar, men vi behöver ge dagens unga en bild av att det finns hopp om en framtid med mer bilar. Ingen kommer väl att märka att en kommun, med bland de bästa förutsättningarna i världen för klimatarbete, kommer att bomma sina klimatmål? Vi ska förenkla för Lundaborna i vardagen, inte tvärtom. På kort sikt alltså.

Nej, det här brevet kommer inte från Philip Sandberg – men det är kanske så här han tänker? Vi har fyllt i luckorna i några av hans resonemang, fyllt i de svarta hålen som han helst vänder bort blicken ifrån. Ja, vi vet att det är jobbigt att läsa, men det blir mycket jobbigare om vi inte reagerar nu. Tycker du också att det är ett förhastat beslut att bygga ut en motorväg och därmed öka våra koldioxidutsläpp i en tid när vi drastiskt måste minska dem? Isåfall kan du kontakta de politiska partier som har röstat för en utbyggnad (L, M, S, SD, FNL, C och KD).

Du når dem via dessa adresser 

lunds.kommun@lund.se 

lund@liberalerna.se

lund@moderaterna.se

exp@socialdemokraternalund.se

lund@sd.se

info@fornyalund.se

skane@centerpartiet.se 

skane@kristdemokraterna.se 

Du hittar mer om E22-utbyggnaden på breddaintee22.se, där du även kan skriva på uppropet mot utbyggnaden. Du kan nå oss som skrivit det här brevet via info@breddaintee22.se eller Fridays for Future i Lund.”

BreddaInteE22.se

I våras var jag med och med och skapade hemsidan https://breddaintee22.se. Vi samlar de viktigaste argumenten mot utbyggnaden av E22 i Lund, och länkar till en namninsamling mot utbyggnaden. I skrivande stund har namninsamlingen 1271 namnunderskrifter! Det var väldigt roligt att insamlingen debatterades på kommunfullmäktigesammanträdet i torsdags (gå till ca 1:30 i videon), som indikation på att det finns en stark och växande opinion för att stoppa utbyggnaden (skriv under om du inte redan gjort det!).

I arbetet med BreddaInteE22.se har jag fått samarbeta med många inspirerande, kunniga och engagerade människor, och det har också lett till en debattartikel i Kvällsposten och en replikväxling på Sydsvenskans Aktuella frågor med regionaldirektören Trafikverkets Region Syd, Lennart Andersson, där vi lyfter fram alternativa åtgärder till breddning och föreslår att projektet skjuts upp. Vi har bjudit in Lennart Andersson att fortsätta debatten på BreddaInteE22.se, vi hoppas att han nappar på detta.

I fredags skulle jag hållit ett tal om E22 på Global Action Days som arrangerades av Fridays for Future (fredagsdemonstrationerna/-strejekerna som startades av Greta Thunberg), men tyvärr var jag förkyld och en vän fick läsa upp mitt tal istället. Jag ska snart lägga upp talet här på bloggen också, och det är riktat mot de som inte är frälsta vägmotståndare redan.

Många är engagerade i frågan och i dagarna startar även Fridays for Future en insamling av fysiska underskrifter mot utbyggnaden. Förhoppningsvis kan de nå en annan målgrupp än de som skriver under online-namninsamlingar och att de därmed kan ytterligare öka trycket på politikerna och Vägverket.